Publicitat

Gràfica i identitat corporativa per al Govern d’Andorra per comunicar el nou pla d’ajudes RENOVA. Per tal que s’identifiqués el pla d’ajudes, també es va crear el segell RENOVA amb l’objectiu de mostrar-lo en gran format exterior en tots els projectes que aculli aquest pla.

Projectes destacats